دلنوشته

زنان و پول

زنان و پول به نظرم در این خصوص باید بنویسم چون اخیرا فکر من را به خودش مشغول کرده. در جامعه ایرانی به نظر می رسد وضعیت مردان نسبت به پول یا ثروت بسیار مشخص تر و هدفمند تر است، اما به طرز عجیبی زنان سرزمین من حتی تحصیل کرده …

بیشتر بخوانید »