نویسندگان

8 عضو یافت شد
Female  /  Iran, Islamic Republic of
زینب سلیمانی متولد ۵۹ دارای فوق لیسانس مهندسی صنایع هستم. به طبیعت، سفر، عکاسی، ادبیات و کوهنوردی عل...
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
زاده تهران، متولد دهه 60، دانش آموخته نقاشی
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است
اطلاعات در دسترس نیست
این کاربر هنوز توضیحی درباره ی خودش وارد نکرده است