ادبیات

خاطره

تنها شاهد دویدنهای عاشقانه ما بردور حوض خانه پدر  ، شاهد خنده های مستانه ما که به خانه همسایه سرک می کشید ، او تنها شاهد عاشقی بود که مارا دزدانه می دید و عجب حافظه ای داشت که همه خاطره شد براین سو وآنسوی پنجره ها … سیمین افشار …

Read More »

دریای هستی

ای دریای هستی بیا , موج سرکش زندگی را روانه ام کرده ای , من درکنارساحل افکارم دست وپا می زنم , من درانتظار وباآبیِ رنگ خیلالم , باتو قدم می زنم …     سیمین افشارلطفی سیمین افشار لطفی

Read More »

تابستان

سلام به تابستان , به گرمی صداقتش , به نشانه گیری آفتابش , و نشستن زیر سایه یک درخت و پناه بردن به تنهایی خود …     سیمین افشارلطفی سیمین افشار لطفی

Read More »

گل نرگس

گل نرگس

زندگی باغ گلی است پر از گل نرگس سهم خود را برچین , دسته کن , لمسش کن و عطر خوش بویش را به پیراهنت گره بزن …   سیمین افشار لطفی سیمین افشار لطفی

Read More »

سرمای زمستون

گل نرگس

سرمای زمستون بعضی وقتها توی سرمای زمستونِ زندگیت ، مجبوری باپاهای لخت پیاده توراه سرد وبرف نشسته , راه بری مجبوری اگه بتونی توهمون هوای سرد پرواز کنی و نفس بکشی یهویی کولاک میشه و یهویی همه چی یخ می بنده وساعت از کار میفته و تو می مونی و …

Read More »

زمان

زمان

چو خوشه ای به تاکستان زمان آویزانم، زیر پا مانده ی روزگارم، تلخ و گس و گمنامم من، در جام زمان، نیاسودم من … سیمین افشار لطفی

Read More »

باغ سیب

باغ سیب

زندگی را سفری باید کرد، باغش را باید دید، سیب را باید چید، برسر سفره جان باید نشست؛ عشق را گازی زد … سیمین افشار لطفی

Read More »

پنجره نگاه

قسم به شمعدانی ، پنچره نگاهم باز است و چای شیرین است ، بدون قند ، زندگی را باید سرکشید …   سیمین افشار لطفی سیمین افشار لطفی

Read More »

بهار می آید …

بهار می آید

دوباره بهار می آید تا شکوفه دلت باز شود ، بیدمشک ها و یاس های بنفش و سفید سر بِزیر ، از شیشه مست زمان عطر می پاچند، و پروانه ها گویی سرگردان گلهایند و آشیانه هایی که بوی پَر گرفته است،  دوباره بهار می آید و به دلت سرخواهد …

Read More »