بایگانی/آرشیو برچسب ها : سازهای کوبه ای

چگونگی به وجود آمدن ساز

کرنا ساز باستانی دوره هخامنشی

مقدمه طبیعی‌ترین وسیله آواز، سینه و حلقوم طبیعی انسانی و ساده‌ترین وسیله ایجاد وزن، دست‌های آدمی است. انسان با برهم زدن دست‌ها وزن را نگاه داشته و نغمه‌ها و آهنگ‌هارا همراهی می‌کرده‌ است. بعدها بشر از شاخ حیوانات و روئیدنیهایی که در دسترس داشت. سازهای بادی مانند بوق و نی …

بیشتر بخوانید »