موسیقی

در بخش موسیقی در مورد موارد ذیل صحبت خواهیم کرد:
• آموزش موسیقی و نت از پایه
• آکورد گیتار آهنگهای ایرانی
• معرفی آلبومهای جدید
• بررسی سبکهای مختلف موسیقی
• تاریخچه انواع سازها
• معرفی بهترین موزیسین های تاریخ
• آموزش گیتار سبک پاپ به صورت ویدئو

چگونگی به وجود آمدن ساز

کرنا ساز باستانی دوره هخامنشی

مقدمه طبیعی‌ترین وسیله آواز، سینه و حلقوم طبیعی انسانی و ساده‌ترین وسیله ایجاد وزن، دست‌های آدمی است. انسان با برهم زدن دست‌ها وزن را نگاه داشته و نغمه‌ها و آهنگ‌هارا همراهی می‌کرده‌ است. بعدها بشر از شاخ حیوانات و روئیدنیهایی که در دسترس داشت. سازهای بادی مانند بوق و نی …

بیشتر بخوانید »