فرهنگ راه حل محور

فرهنگ راه حل محور

 

“راه حل محور” سبکی از زندگی، شیوه ای از فکر کردن و الگویی از ارتباط است که به ما کمک می کند توانمندی های خود را بیشتر بشناسیم و ارتباط بهتری با جهان پیرامون خود برقرار کنیم.

فرهنگ راه حل محور — هر انسان کارشناس زندگی خویش است

هر انسان کارشناس زندگی خویش است

متن صوتی مقاله our village Magazine · هر انسان کارشناس زندگی خویش است   فقط کافیه تنها یک نفر تو دنیا تو رو باور کنه. تو رو به رسمیت بشناسه. تو رو یک‌ موجود عالی قدرتمند به حساب بیاره. حتی اگر تو اوج بدبیاری ها و دلمردگی ها و تو …

Read More »