سرمقاله

هدف نشریه

مجله دهکده مامدتهاست که جمعی از دوستان در حال  اطلاع رسانی، ایجاد محتوی و مدیریت  در سایت، وبلاگ و کانالهایی با موضوعات متنوع هستند. ایده مجله دهکده ما از آنجایی نشأت گرفت که این پراکندگی موضوعات می تواند زیر سایه یک نام و با هدف “اطلاع رسانی مستدل و دور از شایعات مرسوم محیط مجازی” کنار هم جمع گردند. تا بتوان مرجع قابل اعتمادی برای عموم مردم بوجود آید. بدین منظور در قدم اول سایت مجله دهکده ما به عنوان ابزاری برای دریافت و ارائه مقالات و مطالب نویسندگان در زمینه های مختلف که بطور معمول خوانندگان به آن نیاز دارند فراهم گشت. بدهی است مقالات ارائه شده ابتدا می بایست از نظر کیفی و محتوی توسط دبیران مجله بررسی و سپس برای انتشار ارائه گردد.

  • مهدی خسروآبادی
خلاء وجود مکانی برای ارائه مقاله ها و مطالب جامع در حوزه های مختلف زندگی، سبب شکل گیری مجله دهکده ما شد. در این مجله اغلب محتوای آن توسط دبیران و نویسندگان و متخصصان حوزه های مختلف نوشته می شود و در آن به نوآوری ها و ایده هایی که می توانند منجر به تغییر و بهبود شرایط زندگی شوند پرداخته می شود.

زمان انتشار

مجله دهکده ما به طور رسمی از بیست تیر ماه شروع به فعالیت کرد، البته مقالات آن بطور غیر رسمی از قبل از این تاریخ برای تکمیل محتوی و غنی شدن آن به سایت اضافه گردید. به منظور دریافت بازخورد خوانندگان و همچنین امکان استفاده از توان بالقوه آنان امکان نوشتن دیدگاه و امتیاز دهی به مقالات بوجود آمده، بدهی است مقالاتی که بازخورد و امتیاز بیشتری داشته باشد در منتخب سایت قرار می گیرد.

شبکه های اجتماعی

مجله در شبکه های اجتماعی نیز فعال می باشد و به مرور مقالات منتشر شده با سایت هماهنگ خواهد شد.

20 تیرماه 1399